Menu

 

 

 

Jana Boušková: Má vlast

koncertní turné 2017

Projekt Jana Boušková: Má vlast byl mimořádným koncertním turné přední české i světové harfistky prof. Jany Bouškové, která ve třetím listopadovém týdnu letošního roku představila ve významných českých metropolích svůj nový sólový program složený z české hudby, a to ve světové premiéře* (první uvedení bylo realizováno na MHF Smetanova Litomyšl dne 24. 6. 2017). Program zahrnoval harfová díla či úpravy klavírních děl B. Smetany, A. Dvořáka a J. Suka.

Plán turné:
13. 11. 2017, 19.30 – Dům hudby, Plzeň
14. 11. 2017, 19.00 – Koncertní sál Otakara Jeremiáše, České Budějovice
15. 11. 2017, 19.00 – Velký sál Reduty, Olomouc
17. 11. 2017, 19.00 – Sukova síň Domu hudby, Pardubice
18. 11. 2017, 19.00 – Sál Milosrdných bratří, Brno
19. 11. 2017, 19.00 – Sukova síň Rudolfina, Praha

Program:
Josef Suk (1874-1935): Letní dojmy, op. 22b (pův. pro klavír)
V poledne, Hra dětí, Večerní nálada
Antonín Dvořák (1841-1904): Suita A Dur „Americká: op. 98 (pův. pro klavír)
Moderato, Molto vivace, Allegretto, Andante, Allegro
***
Bedřich Smetana | Hanuš Trneček (1824-1884) | (1858-1914), úprava Jana Boušková: Vyšehrad
Bedřich Smetana | Hanuš Trneček (1824-1884) | (1858-1914): Fantazie Vltava
Bedřich Smetana (1824-1884) | úprava Jana Boušková: Šárka
Jana Boušková – harfa

Česká hudba má v repertoáru harfistky Jany Bouškové zcela výsadní a nezastupitelné místo. V sólovém, komorním i orchestrálním repertoáru najdeme takřka všechna standardní díla pro harfu napříč hudebními dějinami i řadu děl soudobých, která byla v řadě případů zkomponována přímo pro Janu Bouškovou. Diskografie pak obsahuje nahrávky komorních děl Krumpholze, Dusíka, Foerstera, Martinů, Fišera, Kvěcha či Viklického. Nový dramaturgický záměr Jany Bouškové se ubírá směrem k harfovým skladatelům, které český koncertní život neprávem opomíjí. Snahou je představit výběr z díla Hanuše Trnečka a obohatit je o nepůvodní díla pro harfu z odkazu dalších českých velikánů – Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Josefa Suka, která z původní verze pro klavír, pro harfu upravila přímo Jana Boušková, a která se již některá ve světovém koncertním životě ujala a některá zazní ve vybraných lokalitách vůbec poprvé. Úprava děl pro harfu je maximálně věrná klavírnímu partu pouze s přihlédnutím k technickým specifikům harfy. Jana Boušková uvedla části Mé Vlasti Vyšehrad a Šárka v úpravě pro harfu ve světové premiéře na letošní MHF Smetanova Litomyšl. Toto koncertní turné pak bude představovat jejich zasazení do širšího kontextu české hudby a představení v dalších lokalitách České republiky.

Turné se konalo za laskavé podpory:
Státní fond kultury | Nadace Život Umělce | MČ Praha 1 | město Pardubice | Statutární město Plzeň | MČ Brno Střed | Arcimpex, s.r.o.

Mediální partneři:
Classic Praha | Operaplus.cz | Harmonie | Týdeník Rozhlas | Pražský přehled kulturních pořadů | Ol4you | scena.cz ad.

Více informací na www.bellarte.cz.

foto: Radek Cihla, Empresa Media

×
×

Log in